Co tam, panie, w motoryzacji?

 

Jak pamiętamy, koncern Porsche, nazywany niekiedy Porche, Porshe lub Porsze, przeżywał jeszcze niedawno poważne kłopoty finansowe, co stało się powodem przetargu firmy. Była ona wówczas do przejęcia / postrzegano ją jako cel do przejęcia / została uznana jako przedsiębiorstwo do przejęcia, a jej akcje wystawiono na sprzedaż. Co prawda zdaniem pesymistów przyszłość również nie wygląda różowo, albowiem już wkrótce firma stanie się objektem przejęcia, tym niemniej jej dyrektor prezydium, a zarazem zarządca i główny akcjonariusz W. Wiedeking zadecydował usprawnienie procesu produkcji, by uefektywnić prace zarządzania firmą oraz usprawnić strukturę polegającą na zredukowaniu siły roboczej. Najważniejszą innowacją było wprowadzenie Japońskiego niskonakładowego systemu fabrycznego promującego małe grupy, który nie stanowi nadwyżki towaru i który cechują małe zgromadzenia zespołowe / małe zebrania i brak nadmiaru zapasów / brak zalegającego towaru w magazynach / brak nadplanowego inwentarza i ogólne redukcje w spisie inwentarza. Ów rewolucyjny system posiada wyeliminowaną nadwyżkę inwentarza, charakteryzuje się małymi grupami roboczymi nie wymagającymi zastępców, a dzięki zatrudnieniu przy montarzu brygad montażywych i niewielkiej ilości załogi pozwala zmniejszyć liczbę siły roboczej i zlikwidować nadwyżki na stanie magazynowym.

Równocześnie Porsche podjęło surową ocenę swych produktów. Firma zdemornizowała klasyczny model 911 i kreskując gładź otrzymała dwuosobowy (czyli dwu siedzeniowy) nowy pojazd o nazwie Boxster, posiadający gładkie opony wyścigowe, który ukazał się w tym roku. Ten szpanerski, wystawny, ekskluzywny, zręczny wóz niestety nie jest taką furą jak model 911 typowy samochód silnego mężczyzny – i nie pozwala na dominację mężczyzny. Najwyraźniej wskazuje to na odejście od stałej bogatej klijenteli obejmujących panów (co przypuszczalnie ucieszy panie).

Kierując się nową dewizą rynkową, kontynuując nowy sposób handlu, podążając za nowymi strategiami na rynku zbytu i stosując nowe strategie reklamowe, koncern rozwija wachlarz swoich klientów, zarazem odbiegając od nich produkcją. A są to klienci nie byle jacy: zdrowi, dochodowi, elitarni, rdzenni, dostatni, charakterystyczni mężczyźni w typie macho, z manią szybkości i potrzebą posiadania szybkiego samochodu, spragnieni powodzenia, którzy chcą wyglądać młodziej i mają dobrą kondycję – słowem zdrowe, podsiwiałe samce z potrzebą prędkości oraz młodego wyglądu.

Stylistyka, frazeologia, interpunkcja, gramatyka i ortografia według oryginałów.

© by Arkadiusz Belczyk 1998-2004