Religie i wyznania

 

Wyznania katolickie:

Kościół Rzymskokatolicki – Roman Catholic Church
Kościół Greckokatolicki (unici) – Greek Catholic Church (Uniate Church)
Kościół Ormiański – Armenian Church
Kościół Neounicki – Neo-Uniate Church

Wyznania starokatolickie:

Starokatolicki Kościół Mariawitów – Old Catholic Mariavite Church
Kościół Polskokatolicki – Polish Catholic Church
Kościół Katolicki Mariawitów – Catholic Mariavite Church

Wyznania prawosławne:

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – Polish Autocephalous Orthodox Church
Wschodni Kościół Staroobrzędowców – Eastern Old Believers’ Church (Eastern Old Ceremonial Church)

Wyznania protestanckie:

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luteranie) – Evangelical Church of the Augsburg Confession (Lutherans)
Kościół Chrześcijan Baptystów – Baptist Union of Poland
Kościół Zielonoświątkowy – Pentecostal Church Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – Seventh-day Adventist Church
Nowoapostolski Kościół w Polsce – New Apostolic Church in Poland
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny – Evangelical Methodist Church
Kościół Zborów Chrystusowych – Church of Christ Communities
Kościół Ewangelicko-Reformowany – Reformed Evangelical Church
Kościół Chrystusowy – Church of Christ
Kościół Wolnych Chrześcijan – Church of Free Christians
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan – Church of Evangelical Christians

Wyznania niechrześcijańskie:

Związek Wyznania Świadków Jehowy (Strażnica Towarzystwa Biblijno-Traktatowego) – Association of Jehovah’s Witnesses (Watchtower Bible and Tract Society)
Muzułmański Związek Religijny – Muslim Religious Association
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich – Association of Jewish Religious Communes
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny – International Society for Krishna Consciousness

[źródło: zestawienie za „Rocznikiem Statystycznym”, tłumaczenia nazw – oficjalne publikacje i strony internetowe poszczególnych wyznań oraz m.in. materiały Departamentu Stanu USA na temat wyznań religijnych w Polsce]